Avís Legal

Tots els continguts d’aquest lloc web són propietat de CONILLAS GARDEN CENTER, S.L i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de drets de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut inclòs en aquest lloc web és propietat exclusiva de CONILLAS GARDEN CENTER, S.L i es troba protegit per les normes nacionals i internacionals de drets de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibit qualsevol tipus d’utilització del contingut d’aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés de CONILLAS GARDEN CENTER, S.L.

CONILLAS GARDEN CENTER i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de CONILLAS GARDEN CENTER, S.L són marques registrades.

 La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de CONILLAS (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de CONILLAS GARDEN CENTER, S.L constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

CONILLAS GARDEN CENTER, S.L es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap tipus de responsabilitat o obligació sobre la seva actualització. Així mateix, CONILLAS GARDEN CENTER, S.L es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d’aquesta facultat sense previ avís.

Tant l’accés al web de CONILLAS com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o l’usa, i CONILLAS GARDEN CENTER, S.L no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l’accés o ús de la informació.

CONILLAS GARDEN CENTER, S.L exclou i declina qualsevol tipus de responsabilitat o obligació que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través d’Internet i no adquireix cap tipus de responsabilitat o obligació per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de CONILLAS o de webs de tercers.

La informació disponible en aquest lloc web és de caràcter informatiu i, en cap cas, té caràcter contractual per part de CONILLAS GARDEN CENTER, S.L.

El contingut d’aquest lloc web és aplicable únicament al territori espanyol.

CONILLAS GARDEN CENTER, S.L garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del lloc web. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de CONILLAS GARDEN CENTER, S.L, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot en tot moment exercitar tots els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de CONILLAS GARDEN CENTER, S.L enviant un correu electrònic a: info@conillas.com

Pin It on Pinterest

Share This