Conillas
  Conillas El centre Jardineria Floristeria Activitats
     
 
  2010  
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
 
 
Fotos de l'Oficina Holandesa de Flors 
 
 
Especial Novetats
 
Planta protagonista
 
Revista Verde es Vida
 Conillas col·labora i participa en la campanya de promoció de l’oficina Holandesa de Flor(Bloemen Bureau Holland) amb la finalitat de donar a conèixer més sobre el mon de les plantes,especialment les de interior. Per això, cada mes, publicarem en la nostra pàgina web, totes lescaracterístiques, usos i tradicions de una planta en concret i aquesta serà Las Protagonista delMes, pel que també podrà trobar en el nostre Garden, L’Espai Conillas, totes les varietats i tot elrelacionat amb ella.

Un estudi recent de l’oficina Holandesa de Flors ens mostra els següents resultats:
Inicialment ens parla de cinc raons fonamentals del perquè es necessari tenir plantes al nostrevoltant. En primer lloc, les plantes redueixen el cansament, el mal de cap, la tos i la irritaciódels ull en un 30%. També redueixen l’estrès dels treballadors.

Els treballadors que utilitzenl’ordinador es senten millor i son més productius amb plantes situades a prop del monitor. Lesplantes redueixen les baixes per malaltia. En un hospital noruec les baixes per malaltia varenbaixar del 15% al 5% un cop varen introduir plantes en el lloc de treball. Això representa unareducció del 66%.

Les plantes, sens dubte, suposen un bon rendiment a la inversió. La qualitat de l’aire en el llocde treball pot ser millorat amb una adequada ventilació i situant impressores i fotocopiadoresen àrees separades. Però les plantes, també poden millorar la qualitat de l’aire, humitegenl’atmosfera degut a l’evaporació de l’aigua a través de les seves fulles, absorbeixen el calor i elsoroll i recullen la pols i la pol·lució de l’aire.

Resumint, les plantes converteixen el lloc de treball en un lloc més saludable i redueixen elssímptomes associats amb les condicions de treball pobres.

Plantes en el lloc de treball
Es ben conegut que situar plantes en una habitació contribueix a la recuperació física i mentalde la persona. La qüestió fonamental es, per tant, en quin grau es pot millorar la situació detreball amb aquests elements naturals. Aquest article presenta els resultats de una investigaciósobre l’efecte de les plantes en la salut en el lloc de treball. També es proporcionen, algunsexemples pràctics importants.

Les plantes en l’oficina, tenenun efecte positiu en la salut?
Informes dels anys noranta i vuitanta indiquen que les plantes d’interior son capaces de reduirel nivell de compostos químics en l’aire amb les seves fulles, tiges i arrels, participant en aquestprocés purificador junt als microorganismes que viuen en la zona de les arrels i del sol. Per lotant, les plantes es poden encarregar de millorar el tan sovint contaminat aire del lloc de treballdonat de que son capaces de reduir els efectes negatius sobre la salut causada per la baixaqualitat de l’aire.

Us constructiu de la vegetacióen els edificis d’oficines
En enginyeria les plantes contribueixen a millorar l’acústica, la neteja de l’aigua, a crearombra de caducifòlies (al estiu), la neteja de l’aire, la seva humificació i la seva evaporaciórefrescant. La vegetació ofereix la oportunitat de crear a baix cost uns serveis que gaire be notornen elements nocius al seu voltant. Les plantes han netejat l’aigua,filtrat l’aire, humidificati refrigerat l’aire de forma natural des de molt abans de que els enginyers es varen veureobligats a tractar aquestes difícils condicions en les que molts de nosaltres treballem.

 

Conillas Garden Center | Av. d'Esplugues 74-76 Barcelona | Tel: 93 203 52 22 - Fax: 93 205 58 14 | Com arribar | Newsletter | Novetats facebook  Català | Castellano | English